• Τύπος

«ΤΟ ΚΟΜΠΟΛΟΓΑΔΙΚΟ»

Our press releases

Καταχωρήσεις

Στον ελληνικό τύπο

Δείτε τις πιο πρόσφατες διαφημιστικές καταχωρήσεις μας σε ελληνικά έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες.

Our Videos

Βίντεο

Σε μορφή MP4

Δείτε ή κατεβάστε μικρά βίντεο και παρουσιάσεις προϊόντων από τα καταστήματα «Κομπολογάδικο».

Our logos

Λογότυπα

Για χρήση σε δελτία τύπου

Κατεβάστε το λογότυπο της εταιρίας μας για δελτία τύπου και ειδήσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση και διαδίκτυο.

Our Books

Βιβλίο

Το μικρό βιβλίο του κομπολογιού

Συνοδεύει όλα τα προϊόντα μας και αναφέρεται στην ιστορία του κομπολογιού και τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή τους.