• Τύπος

«ΤΟ ΚΟΜΠΟΛΟΓΑΔΙΚΟ»

Καταχωρήσεις

Στον ελληνικό τύπο

Δείτε τις πιο πρόσφατες διαφημιστικές καταχωρήσεις μας σε ελληνικά έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες.

Βίντεο

Σε μορφή MP4

Δείτε ή κατεβάστε μικρά βίντεο και παρουσιάσεις προϊόντων από τα καταστήματα «Κομπολογάδικο».

Λογότυπα

Για χρήση σε δελτία τύπου

Κατεβάστε το λογότυπο της εταιρίας μας για δελτία τύπου και ειδήσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση και διαδίκτυο.

Βιβλίο

Το μικρό βιβλίο του κομπολογιού

Συνοδεύει όλα τα προϊόντα μας και αναφέρεται στην ιστορία του κομπολογιού και τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή τους.