Κωδικός : BOOK1

Περιγραφή : Bead by Bead. Αγγλική έκδοση. Εvα μοναδικό βιβλίο στο είδος του, στην κατηγορία των λευκωμάτων, με εμπεριστατωμένα ιστορικά στοιχεία για την διαδρομή τoυ κομπολογιου απο το 700 πΧ. Ένα ταξίδι της ψυχής στον ήχο και το χρώμα της γης. (20,5cm x 22,5cm)
Τιμή : €23
Status :Διατίθεται

Κωδικός : BOOK2

Περιγραφή : Κομπέω-Κομπώ. Ελληνική έκδοση (μαλακό εξώφυλλο). Εvα μοναδικό βιβλίο στο είδος του, στην κατηγορία των λευκωμάτων, με εμπεριστατωμένα ιστορικά στοιχεία για την διαδρομή τoυ κομπολογιου απο το 700 πΧ. Ένα ταξίδι της ψυχής στον ήχο και το χρώμα της γης. (23,7cm x 25,8cm)
Τιμή : €32
Status :Διατίθεται

Κωδικός : BOOK3

Περιγραφή : Κομπέω-Κομπώ. Ελληνική έκδοση (σκληρό εξώφυλλο). Εvα μοναδικό βιβλίο στο είδος του, στην κατηγορία των λευκωμάτων, με εμπεριστατωμένα ιστορικά στοιχεία για την διαδρομή τoυ κομπολογιου απο το 700 πΧ. Ένα ταξίδι της ψυχής στον ήχο και το χρώμα της γης. (24,5cm x 27,0cm)
Τιμή : €42
Status :Διατίθεται