ΕΣΠΑ banner

Κωδικός : SUD1 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,8x11,8 mm
Συνολικό μήκος : 34 cm
Τιμή : €270
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD2 

Περιγραφή : Sudurus με ασήμι - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 8,6x9,48 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD3 

Περιγραφή : Sudurus - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12,8x11,8 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €290
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD4 

Περιγραφή : Sudurus (31 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,88x9 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD5 

Περιγραφή : Sudurus (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x15 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €230
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD6 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,5x13 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €310
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD7 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,8x10,3 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD8 

Περιγραφή : Sudurus - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 7,4x9,2 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €150
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : SUD9 

Περιγραφή : Sudurus - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12,6x13 mm
Συνολικό μήκος : 28 cm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD10 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-12 mm
Συνολικό μήκος : 30 cm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD11 

Περιγραφή : Sudurus - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12x9 mm
Συνολικό μήκος : 29 cm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD12 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-12 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €310
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD13 

Περιγραφή : Sudurus - 27 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9,78X12,13 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD14 

Περιγραφή : Sudurus - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17x15 mm
Συνολικό μήκος : 34 cm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD15 

Περιγραφή : Sudurus με ασημένια φούντα - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10,7-9,8 mm
Συνολικό μήκος : 33,5 cm
Τιμή : €240
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD16 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x12 mm
Συνολικό μήκος : 35 cm
Τιμή : €360
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD17 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8-14 mm
Συνολικό μήκος : 37 cm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD18 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12x13 mm
Συνολικό μήκος : 40 cm
Τιμή : €450
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD19 

Περιγραφή : Sudurus - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 13x11 mm
Συνολικό μήκος : 39 cm
Τιμή : €400
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : SUD20 

Περιγραφή : Sudurus - 19 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12,97x12 mm
Συνολικό μήκος : 26 cm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : SUD21 

Περιγραφή : Sudurus - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12,2x12 mm
Συνολικό μήκος : 35 cm
Τιμή : €380
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι
Επιστροφή στις κατηγορίες