Κωδικός : SUD1 

Περιγραφή : Sudurus και ασήμι (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8,7x9,6 mm
Τιμή : €190
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD2 

Περιγραφή : Sudurus - 41 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 8x7 mm
Τιμή : €120
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD3 

Περιγραφή : Sudurus - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12,8x11,8 mm
Τιμή : €290
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD4 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 7,7x7 mm
Τιμή : €120
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : SUD5 

Περιγραφή : Sudurus (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x15 mm
Τιμή : €230
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD6 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x10 mm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD7 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x11 mm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD8 

Περιγραφή : Sudurus - 19 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10,8x13,8 mm
Τιμή : €190
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD9 

Περιγραφή : Sudurus - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12,6x13 mm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD10 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-12 mm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD11 

Περιγραφή : Sudurus - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12x9 mm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD12 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-12 mm
Τιμή : €310
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD13 

Περιγραφή : Sudurus-25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11X11,13 mm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD14 

Περιγραφή : Sudurus - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17x15 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD15 

Περιγραφή : Sudurus - 13 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 7,5-9,4 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD16 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x12 mm
Τιμή : €360
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD17 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8-14 mm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD18 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12x13 mm
Τιμή : €450
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD19 

Περιγραφή : Sudurus - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 13x11 mm
Τιμή : €400
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD20 

Περιγραφή : Sudurus - 19 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12,97x12 mm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD21 

Περιγραφή : Sudurus - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12,2x12 mm
Τιμή : €380
Status :Διατίθεται