ΕΣΠΑ banner

Κωδικός : EFA1 

Εποχής Faturan EFA1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής με ασήμι (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,4x7,3 mm
Συνολικό μήκος : 28 cm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA2 

Εποχής Faturan EFA2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (πορτοκαλί) (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x13 mm
Συνολικό μήκος : 30 cm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA3 

Εποχής Faturan EFA3 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (κόκκινο) (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8,3x10,97 mm
Συνολικό μήκος : 38 cm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA4 

Εποχής Faturan EFA4 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12x13,9 mm
Συνολικό μήκος : 33,5 cm
Τιμή : €350
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA5 

Εποχής Faturan EFA5 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,7x13 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA6 

Εποχής Faturan EFA6 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής με ασημένια χούντα (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14,2x13,96 mm
Συνολικό μήκος : 38 cm
Τιμή : €370
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA7 

Εποχής Faturan EFA7 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11x14 mm
Συνολικό μήκος : 34 cm
Τιμή : €210
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA8 

Εποχής Faturan EFA8 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (καφέ) - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10x11 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA9 

Εποχής Faturan EFA9 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10,6x12,6 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA10 

Εποχής Faturan EFA10 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11,9x12,16 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €460
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA11 

Εποχής Faturan EFA11 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,8x11,8 mm
Συνολικό μήκος : 37 cm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA12 

Εποχής Faturan EFA12 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής κεραμιδί (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 16-12 mm
Συνολικό μήκος : 46 cm
Τιμή : €980
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA13 

Εποχής Faturan EFA13 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (31 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11,6x14 mm
Συνολικό μήκος : 39 cm
Τιμή : €310
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : EFA14 

Εποχής Faturan EFA14 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x14 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €180
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA15 

Εποχής Faturan EFA15 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής πορτοκαλί
Διάμετρος χάντρας : 12-13 mm
Συνολικό μήκος : 35 cm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA16 

Εποχής Faturan EFA16 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-12 mm
Συνολικό μήκος : 40 cm
Τιμή : €350
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA17 

Εποχής Faturan EFA17 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (διάφανο κίτρινο) (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13,9x13 mm
Συνολικό μήκος : 35 cm
Τιμή : €290
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA18 

Εποχής Faturan EFA18 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής
Διάμετρος χάντρας : 10-13 mm
Συνολικό μήκος : 40 cm
Τιμή : €470
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA19 

Εποχής Faturan EFA19 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής διάφανο κόκκινο (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12,4x10,3 mm
Συνολικό μήκος : 35,5 cm
Τιμή : €420
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA20 

Εποχής Faturan EFA20 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής με ασημένια φούντα
Διάμετρος χάντρας : 13-12 mm
Συνολικό μήκος : 46 cm
Τιμή : €420
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : EFA21 

Εποχής Faturan EFA21 | Kombologadiko

Περιγραφή : Faturan εποχής (κόκκινο) 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11x13 mm
Συνολικό μήκος : 39 cm
Τιμή : €420
Status :Μη διαθέσιμο

Επιστροφή στις κατηγορίες