Κωδικός : EFA1 

Περιγραφή : Faturan εποχής με ασήμι (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,8x12,2 mm
Τιμή : €180
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA2 

Περιγραφή : Faturan εποχής (πορτοκαλί) (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x13 mm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA3 

Περιγραφή : Faturan εποχής (κόκκινο) (54 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 7,93x6,90 mm
Τιμή : €140
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA4 

Περιγραφή : Faturan εποχής (διάφανο μπορντώ) (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11,5x13,8 mm
Τιμή : €280
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA5 

Περιγραφή : Faturan εποχής (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-19 mm
Τιμή : €240
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA6 

Περιγραφή : Faturan εποχής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13,6x15,4 mm
Τιμή : €290
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA7 

Περιγραφή : Faturan εποχής - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11x14 mm
Τιμή : €210
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA8 

Περιγραφή : Faturan εποχής (καφέ) - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10x11 mm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA9 

Περιγραφή : Faturan εποχής (πορτοκαλί) - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11x13 mm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA10 

Περιγραφή : Faturan εποχής (ανοιχτό μελί) (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 7,5x7,8 mm
Τιμή : €90
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA11 

Περιγραφή : Faturan εποχής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,8x11,8 mm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA12 

Περιγραφή : Faturan εποχής κεραμιδί (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 16-12 mm
Τιμή : €980
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA13 

Περιγραφή : Faturan εποχής (31 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11,6x14 mm
Τιμή : €310
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA14 

Περιγραφή : Faturan εποχής (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x14 mm
Τιμή : €180
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA15 

Περιγραφή : Faturan εποχής
Διάμετρος χάντρας : 12-13 mm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA16 

Περιγραφή : Faturan εποχής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-12 mm
Τιμή : €350
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA17 

Περιγραφή : Faturan εποχής (διάφανο) (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13,9x13 mm
Τιμή : €290
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA18 

Περιγραφή : Faturan εποχής
Διάμετρος χάντρας : 10-13 mm
Τιμή : €470
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA19 

Περιγραφή : Faturan εποχής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x12 mm
Τιμή : €290
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA20 

Περιγραφή : Faturan εποχής
Διάμετρος χάντρας : 13-12 mm
Τιμή : €420
Status :Διατίθεται

Κωδικός : EFA21 

Περιγραφή : Faturan εποχής (κόκκινο) 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11x13 mm
Τιμή : €420
Status :Διατίθεται