ΕΣΠΑ banner

Κεχριμπάρι Βαλτικής
Είναι αυτό που προέρχεται από τις χώρες που περιβάλλονται από τη θάλασσα της Βαλτικής. Συνηθισμένο χρώμα του κεχριμπαριού της Βαλτικής είναι το κίτρινο, μελί, καφέ και κονιάκ το οποίο συναντάμε σε διαυγές διάφανο χρώμα και άλλοτε σε αδιάφανο και πιο σκούρο.

Το διάφανο κεχριμπάρι συχνά περιλαμβάνει εγκλείσματα, σε αντίθεση με το αδιάφανο στο οποίο λόγω του χρώματός του είναι αδύνατο να εντοπιστούν. Σε κάποια σημεία πιθανόν να εμφανίζεται λευκό χρώμα ή ανοιχτό κίτρινο. Αυτό οφείλεται στην μεγαλύτερη συγκέντρωση μικροσκοπικών φυσαλίδων που δημιουργούν το λευκό και ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Αυτό το είδος κεχριμπαριού λόγω του χρώματός του ονομάζεται Βασιλικό Κεχριμπάρι και το συναντάμε πολύ δύσκολα.

Υπάρχουν κάποιοι απλοί τρόποι να αναγνωρίσουμε το κεχριμπάρι της Βαλτικής. Συνήθως περιέχει λεπτές ίνες μήκους 1-1,5 χιλ., και η σύσταση της χάντρας έχει ανομοιογένεια. Όταν το κεχριμπάρι καίγεται, αναδύεται άρωμα ρετσινιού. Είναι εύθριπτο και δεν αντέχει στη σκληρή χρήση.


Κωδικός : KOB1 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής, 33 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 8 mm
Συνολικό μήκος : 28 cm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB2 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (μελί) 21 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 10x15 mm
Συνολικό μήκος : 31,5 cm
Τιμή : €510
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB3 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB3 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής και ασήμι. 23 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 8,3-12,6 mm
Συνολικό μήκος : 30 cm
Τιμή : €300
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KAR4 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KAR4 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής αλλαγμένης μορφής κόκκινο (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-13 mm
Συνολικό μήκος : 35,5 cm
Τιμή : €740
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB4 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB4 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (μελί και βασιλικό) με ασήμι. 23 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 10x12,57 mm
Συνολικό μήκος : 30 cm
Τιμή : €520
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KAG5 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KAG5 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής αλλαγμένης μορφής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,88x13,37 mm
Συνολικό μήκος : 37 cm
Τιμή : €1530
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB5 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB5 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (μελί). 25 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 9,5x13 mm
Συνολικό μήκος : 29 cm
Τιμή : €410
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB6 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB6 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής. 21 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 8,5x15 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €490
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB7 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB7 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής. 23 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 8,5-15 mm
Συνολικό μήκος : 33,5 cm
Τιμή : €520
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB8 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB8 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής μελί (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10 mm
Συνολικό μήκος : 28,5 cm
Τιμή : €320
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB9 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB9 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής, μελί απόχρωσης με ασημένιο τελείωμα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,4x11,3 mm
Συνολικό μήκος : 28 cm
Τιμή : €360
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB10 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB10 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής μελί (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10-16 mm
Συνολικό μήκος : 32,5 cm
Τιμή : €800
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB11 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB11 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Κίτρινο Λεμονί, με ασημένια φούντα (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13,5x10 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB12 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB12 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Κονιάκ). 21 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 8,5x14,4 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €630
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB13 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB13 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Κονιάκ). 21 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 12x15 mm
Συνολικό μήκος : 34 cm
Τιμή : €520
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB14 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB14 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής με ασημένια φούντα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 6x10,7 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB15 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB15 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 7x11,6 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB16 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB16 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (μελί) - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9,6-12,7 mm
Συνολικό μήκος : 35 cm
Τιμή : €550
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB17 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB17 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Μελί (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-17 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €660
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB18 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB18 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής, κονιάκ. 33 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 7x13,3 mm
Συνολικό μήκος : 39 cm
Τιμή : €310
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB19 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB19 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής με ασήμι (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,46x12 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €550
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB20 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB20 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής και ασήμι (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,4-14,5 mm
Συνολικό μήκος : 31,5 cm
Τιμή : €480
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB21 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB21 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι Ορυκτό mix (Λατινικής Αμερικής, Σομαλίας και Βαλτικής) με ασήμι - 29 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10 mm
Συνολικό μήκος : 31,5 cm
Τιμή : €540
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB22 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB22 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12,16x16,9 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €900
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB23 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB23 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (Κονιάκ) με ασημένια φούντα - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 16-13 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €860
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB24 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB24 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - μελί (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,6-15,5 mm
Συνολικό μήκος : 29,5 cm
Τιμή : €670
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB25 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB25 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής,κίτρινο διάφανο χρώμα τελείωμα με ασήμι διπλός πέλεκυς (31 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,7-13,7 mm
Συνολικό μήκος : 36,5 cm
Τιμή : €560
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KOB30 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KOB30 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-10 mm
Συνολικό μήκος : 30,5 cm
Τιμή : €580
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB1 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Βασιλικό) 23 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 6,8-11 mm
Συνολικό μήκος : 29,5 cm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB2 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Βασιλικό με ασημένια φούντα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9-12 mm
Συνολικό μήκος : 27,5 cm
Τιμή : €400
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBF2 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBF2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς) - 33 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 8,3x12,95 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €530
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB3 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB3 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Βασιλικό) με ασημένια φούντα - 33 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 8x11,5 mm
Συνολικό μήκος : 38,5 cm
Τιμή : €490
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB4 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB4 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Βασιλικό) με ασήμι 23 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 9,8x14,9 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €590
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB5 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB5 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Βασιλικό) με ασημένια φούντα. 33 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 6,6x11,7 mm
Συνολικό μήκος : 35,5 cm
Τιμή : €280
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBF5 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBF5 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς). 23 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 10-14 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €540
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB6 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB6 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Βασιλικό με ασημένια στοιχεία (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,6x12,7 mm
Συνολικό μήκος : 41,5 cm
Τιμή : €500
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBF6 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBF6 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς). 33 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 10-13 mm
Συνολικό μήκος : 37,5 cm
Τιμή : €970
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB8 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB8 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Βασιλικό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-14 mm
Συνολικό μήκος : 31,5 cm
Τιμή : €690
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB9 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB9 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Βασιλικό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8,3-12,4 mm
Συνολικό μήκος : 29 cm
Τιμή : €450
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBF9 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBF9 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς) με ασημένια τελειώματα. 25 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 10-13,6 mm
Συνολικό μήκος : 31,5 cm
Τιμή : €560
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB10 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB10 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Βασιλικό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-13 mm
Συνολικό μήκος : 31,5 cm
Τιμή : €520
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBB11 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBB11 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Βασιλικό με ασημένια φούντα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12,88x16,88 mm
Συνολικό μήκος : 49 cm
Τιμή : €1570
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBF10 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBF10 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής - Φωτιάς (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-15 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €830
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KBF11 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Βαλτικής KBF11 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς). 23 χάντρες.
Διάμετρος χάντρας : 12-14 mm
Συνολικό μήκος : 34 cm
Τιμή : €770
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι
Επιστροφή στις κατηγορίες