• Κατάλογος  /  Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής


Κωδικός : KLA1 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (17 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-17 mm
Τιμή : €500
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA2 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής με ασημένια φούντα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 7,5x11 mm
Τιμή : €300
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA3 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA3 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 15-17 mm
Τιμή : €920
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA4 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA4 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8,5-x4 mm
Τιμή : €520
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA5 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA5 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής με ασημένιο τελείωμα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,5x12 mm
Τιμή : €460
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA6 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA6 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10-12 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA7 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA7 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,2-13 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA8 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA8 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-17 mm
Τιμή : €750
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KLA9 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA9 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-14 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA10 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA10 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11 mm
Τιμή : €550
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA11 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA11 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13,6x16,57 mm
Τιμή : €1090
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA12 

Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής KLA12 | Kombologadiko

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής με ασημένιο τελείωμα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x12 mm
Τιμή : €640
Status :Διατίθεται