• Κατάλογος  /  Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής


Κωδικός : KLA1 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (17 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-17 mm
Τιμή : €500
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA2 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής διάφανο (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Τιμή : €450
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA3 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 15-17 mm
Τιμή : €920
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA4 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8,5-x4 mm
Τιμή : €520
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA5 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,8x12 mm
Τιμή : €650
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA6 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10-12 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA7 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-18 mm
Τιμή : €730
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA8 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-17 mm
Τιμή : €750
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA9 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-14 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται