Κεχριμπάρι Σομαλίας
Το κεχριμπάρι Σομαλίας προέρχεται από ένα δέντρο που λέγεται Boswellia Sacra. Πρόκειται για ένα κρεμ, μοναδικού χρώματος κεχριμπάρι το οποίο όταν ζεσταθεί στο χέρι έχει την ιδιότητα να αναδύει ένα απαλό, φυσικό άρωμα τσαγιού. Η ποσότητα αυτού του είδους κεχριμπαριού δεν είναι μεγάλη και οφείλεται κυρίως στη σπανιότητα του συγκεκριμένου δέντρου το οποίο το συναντάμε κυρίως στη Σομαλία και στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας. Tο κεχριμπάρι Σομαλίας όπως και τα υπόλοιπα, χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης λόγω της ευπάθειάς του. Eίναι εύθρυπτο και γι’ αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή.


Κωδικός : KSO1 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,7x13,6 mm
Τιμή : €430
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSO2 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας με ασημένια φούντα (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,7-15 mm
Τιμή : €480
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSO3 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-14 mm
Τιμή : €440
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSO5 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10-12 mm
Τιμή : €400
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSO6 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 8,80x12,80 mm
Τιμή : €400
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSO7 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x14 mm
Τιμή : €490
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSO8 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 13,50x19,7 mm
Τιμή : €790
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSO9 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-15 mm
Τιμή : €470
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSO10 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Σομαλίας (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10-14 mm
Τιμή : €470
Status :Διατίθεται