ΕΣΠΑ banner

Τα εργαστήρια τα οποία επεξεργάζονται το κεχριμπάρι και δημιουργούν τις χάντρες, συγκεντρώνουν τα αναξιοποίητα ρινίσματα κεχριμπαριού (υπολείμματα επεξεργασίας), καθώς επίσης και ποσότητες κεχριμπαριού που δεν υφίστανται επεξεργασία. Στη συνέχεια, πρεσάρουν τα παραπάνω υλικά μέσα σε καλούπια σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και έτσι δημιουργούν το πρεσαριστό κεχριμπάρι. Επίσης, το πρεσαριστό κεχριμπάρι το συναντάμε σε διάφορες αποχρώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μίξη διαφόρων υλικών, καθώς επίσης και από τις διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

Το πρεσαριστό κεχριμπάρι είναι περισσότερο ανθεκτικό και πιο σκληρό στη χρήση και έχει τις φυσικές ιδιότητες του κεχριμπαριού.
Το συναντάμε συνήθως σε χρώμα μελί, ανοικτό και σκούρο καφέ.


Κωδικός : KRE1 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Συνολικό μήκος : 29 cm
Τιμή : €110
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE2 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x14 mm
Συνολικό μήκος : 27 cm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE3 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE3 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,4-13 mm
Συνολικό μήκος : 28 cm
Τιμή : €110
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE4 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE4 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,80x14,80 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE5 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE5 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Συνολικό μήκος : 27 cm
Τιμή : €100
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE6 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE6 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x13,5 mm
Συνολικό μήκος : 30 cm
Τιμή : €140
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE7 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE7 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12,27x14,8 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE8 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE8 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένια φούντα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,7x13 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE9 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE9 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,6-12,6 mm
Συνολικό μήκος : 28 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE10 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE10 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11,7x15,7 mm
Συνολικό μήκος : 34 cm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE11 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE11 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένιο τελείωμα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,6x13,5 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE12 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE12 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με υφασμάτινη φούντα(21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-15,4 mm
Συνολικό μήκος : 38 cm
Τιμή : €290
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE13 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE13 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένιο τελείωμα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,9x14,6 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €210
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE14 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE14 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x15 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE15 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE15 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,33x11,8 mm
Συνολικό μήκος : 26 cm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE16 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE16 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένιο τελείωμα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x13 mm
Συνολικό μήκος : 37 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE17 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE17 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένια φούντα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12,4x15,3 mm
Συνολικό μήκος : 35,5 cm
Τιμή : €310
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE18 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE18 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x13 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE19 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE19 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό μελί (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x13 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE20 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE20 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένια φούντα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x12 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE21 

Πρεσαριστό κεχριμπάρι KRE21 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14x18 mm
Συνολικό μήκος : 37,5 cm
Τιμή : €350
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι
Επιστροφή στις κατηγορίες