Τα εργαστήρια τα οποία επεξεργάζονται το κεχριμπάρι και δημιουργούν τις χάντρες, συγκεντρώνουν τα αναξιοποίητα ρινίσματα κεχριμπαριού (υπολείμματα επεξεργασίας), καθώς επίσης και ποσότητες κεχριμπαριού που δεν υφίστανται επεξεργασία. Στη συνέχεια, πρεσάρουν τα παραπάνω υλικά μέσα σε καλούπια σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και έτσι δημιουργούν το πρεσαριστό κεχριμπάρι. Επίσης, το πρεσαριστό κεχριμπάρι το συναντάμε σε διάφορες αποχρώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μίξη διαφόρων υλικών, καθώς επίσης και από τις διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

Το πρεσαριστό κεχριμπάρι είναι περισσότερο ανθεκτικό και πιο σκληρό στη χρήση και έχει τις φυσικές ιδιότητες του κεχριμπαριού.
Το συναντάμε συνήθως σε χρώμα μελί, ανοικτό και σκούρο καφέ.


Κωδικός : KRE1 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Τιμή : €110
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE2 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x14 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE3 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8-11 mm
Τιμή : €100
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE4 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,80x14,80 mm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE5 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Τιμή : €100
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE6 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12,5 mm
Τιμή : €120
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE7 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-15,80 mm
Τιμή : €280
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE8 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12x15 mm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE9 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-13 mm
Τιμή : €180
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE10 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11,7x15,7 mm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE11 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x12 mm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE13 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 15x12 mm
Τιμή : €250
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE14 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x14 mm
Τιμή : €170
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KRE15 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένιο τελείωμα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x13 mm
Τιμή : €190
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KRE16 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x13 mm
Τιμή : €170
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KRE17 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,5x11,9 mm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE18 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x13 mm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KRE19 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό μελί (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x13 mm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται