Στην τέχνη της κατασκευής κομπολογιών χρησιμοποιείται επίσης και το κόκαλο. Aν ανατρέξουμε μερικούς αιώνες πίσω θα διαπιστώσουμε ότι από κόκαλο κατασκευάζονταν κοσμήματα και πολλά άλλα αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας. Eπεξεργάζονταν το κόκαλο με ιδιαίτερο τρόπο, του έδιναν μορφή και δημιουργούσαν αριστουργήματα. Tα κομπολόγια από κόκαλο είναι εξαιρετικής ποιότητας και ανθεκτικά στη χρήση. Oι χάντρες που χρησιμοποιούνται προέρχονται κυρίως από κάποια είδη βοοειδών που ζουν στην Aσία καθώς επίσης από καμήλες και ελέφαντες. Σε κάποια από αυτά συναντάμε σκαλιστές Θιβετιανές παραστάσεις καθώς επίσης και σχέδια με χρώμα. Oι Aσιάτες χάραζαν με το χέρι στις χάντρες πολλές παραστάσεις από την καθημερινή ζωή και τη θρησκεία τους.


Κωδικός : KSL1 

Κόκκαλο καμήλας KSL1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό, 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 7x12 mm
Τιμή : €35
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSL2 

Κόκκαλο καμήλας KSL2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό, 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10x15 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSL3 

Κόκκαλο καμήλας KSL3 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό, 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11,7x9,68 mm
Τιμή : €40
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSM3 

Κόκκαλο καμήλας KSM3 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό μαύρο, 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9-12 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSL11 

Κόκκαλο καμήλας KSL11 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Τιμή : €40
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KZL4 

Κόκκαλο καμήλας KZL4 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας λευκό ζωγραφιστό, 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11x16 mm
Τιμή : €60
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSL5 

Κόκκαλο καμήλας KSL5 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό, 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11,3x16 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KZK6 

Κόκκαλο καμήλας KZK6 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας καφέ ζωγραφιστό, 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11x16 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOL2 

Κόκκαλο καμήλας KOL2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας λευκό, 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Τιμή : €30
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOL8 

Κόκκαλο καμήλας KOL8 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό, 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9-12 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KAS1 

Κόκκαλο καμήλας KAS1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό, 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12x9 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSL12 

Κόκκαλο καμήλας KSL12 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x15 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSM12 

Κόκκαλο καμήλας KSM12 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό μαύρο, 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 15,3x11,0 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOL13 

Κόκκαλο καμήλας KOL13 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας λευκό, 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9x16,6 mm
Τιμή : €30
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSL13 

Κόκκαλο καμήλας KSL13 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x15 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSK1 

Κόκκαλο καμήλας KSK1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό, 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9,7x11,7 mm
Τιμή : €40
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSK14 

Κόκκαλο καμήλας KSK14 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό καφέ, 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 15,6x9,8 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSK2 

Κόκκαλο καμήλας KSK2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό, 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9x14 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KSL15 

Κόκκαλο καμήλας KSL15 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό λευκό, 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 8,3x11,4 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KAS17 

Κόκκαλο καμήλας KAS17 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας σκαλιστό, 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 8,5x11,8 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KEL1 

Κόκκαλο καμήλας KEL1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας λευκό με Ελληνική σημαία. 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 13x12 mm
Τιμή : €50
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOK1 

Κόκκαλο καμήλας KOK1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας κεντημένο - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Τιμή : €80
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOK31 

Κόκκαλο καμήλας KOK31 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας κεντημένο με ασήμι (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9-14 mm
Τιμή : €80
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOK30 

Κόκκαλο καμήλας KOK30 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας κεντημένο με ασήμι και τεχνιτή ρητίνη
Διάμετρος χάντρας : 7-6 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOK32 

Κόκκαλο καμήλας KOK32 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας κεντημένο με μπρούντζο
Διάμετρος χάντρας : 9-14 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOK29 

Κόκκαλο καμήλας KOK29 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας κεντημένο με ασήμι
Διάμετρος χάντρας : 9-12 mm
Τιμή : €140
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KOK36 

Κόκκαλο καμήλας KOK36 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κόκκαλο καμήλας κεντημένο με ασήμι(33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9-14 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται