Κωδικός:MPAIM6 : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Αιματίτης)