Κωδικός:TOBS24 : Κομπολογάκι κινητού Σκαραβαίος από Ημιπολίτιμο λίθο (Οψιδιανός Snowflake)