Κωδικός:TAIM22 : Κομπολογάκι κινητού Σκαραβαίος από Ημιπολίτιμο λίθο (Αιματίτης)