Κωδικός:TKON19 : Κομπολογάκι κινητού Σκαραβαίος από Ημιπολίτιμο λίθο (Κορνεόλη)