Κωδικός:TIAP20 : Κομπολογάκι κινητού Σκαραβαίος από Ημιπολίτιμο λίθο (Ίασπης Picture)