Κωδικός:TIAS21 : Κομπολογάκι κινητού Σκαραβαίος από Ημιπολίτιμο λίθο (Ίασπης)