Κωδικός:TBNR8 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Banded agate - Κόκκινος Αχάτης)