Κωδικός:TSOA15 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Αφρικανικός Σοδαλίτης)