Κωδικός:TXRM10 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Χρυσόλιθος μπλέ)