Κωδικός:TMOO11 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Mookiate)