Κωδικός:TQUA6 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Quartz Pink)