Κωδικός:TXRK9 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Χρυσόλιθος καφέ)