Κωδικός:TONY16 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Όνυχας)