Κωδικός:THAW1 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Χαολίτης λευκός)