Κωδικός:TAIM2 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Αιματίτης)