Κωδικός:PKBB1 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Βασιλικό) - 33 χάντρες