Κωδικός:TRO45 : Τεχνιτή ρητίνη πορτοκαλί, 17 χάντρες