Κωδικός:GIE6 : Γιούσουρι Ερυθράς θάλασσας. 33 χάντρες