Κωδικός:MAY4 : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Ακανόνιστο σχήμα - Ounakita)