Κωδικός:MIS5 : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Ακανόνιστο σχήμα - Ίασπης)