Κωδικός:TRB42 : Τεχνιτή ρητίνη μπορτντώ, 19 χάντρες