Κωδικός:TRO40 : Τεχνιτή ρητίνη πορτοκαλί, 17 χάντρες