Κωδικός:TRO37 : Τεχνιτή ρητίνη πορτοκαλί, 17 χάντρες