Κωδικός:TRO30 : Τεχνιτή ρητίνη πορτοκαλί, 21 χάντρες