Κωδικός:TRO26 : Τεχνιτή ρητίνη πορτοκαλί, 17 χάντρες