Κωδικός:TRG24 : Τεχνιτή ρητίνη γαλάζια, 17 χάντρες