Κωδικός:TRB7 : Τεχνιτή ρητίνη πορτοκαλί, 21 χάντρες